Achterstanden nemen toe in de huidige marktomstandigheden. Geldverstrekkers willen graag in een vroegtijdig stadium in contact komen met de klanten die in achterstanden (dreigen te) komen. Gezamenlijk wordt naar oplossingen gezocht voor het voorkomen van verliezen en voor het invullen van de zorgplicht, altijd met respect voor de klant.

Processen en systemen moeten robuuster en flexibeler worden. Dit is vereist voor de verwerking van de hogere volumes met behoud van maatwerk richting de individuele klant. Om de juiste acties hiervoor te definiëren moet veelal vanuit interne en externe bronnen één klantbeeld ontsloten kunnen worden.

Wij hebben expertise in het definiëren van bijzonder en preventief beheer processen, met het ontwerpen, selecteren en implementeren van systemen en met het in out/insourcen van bijzonder en preventief beheer activiteiten.

Terug naar Onze expertise