Vandaag de dag draait alles om data beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Data is vereist voor goede besluitvorming, klantinteractie, processen in eigen organisatie en met externe (markt)partijen.  Diverse onderzoeken tonen aan dat datakwaliteit een directe relatie heeft met de performance van een onderneming.

De oorzaak van slechte datakwaliteit is vaak geen IT probleem maar een business probleem. De kwaliteit van de data wordt in grote mate bepaald door de procesinrichting  en –uitvoering. Medewerkers hebben hier de grootste invloed op. Niet alleen de juistheid van de op te voeren of te muteren gegevens  is van belang, maar ook de volledigheid van de verwerking.

Daarnaast heeft historie vaak grote invloed; dataconversies vanuit legacy systemen, integraties en fusies, data-uitwisselingen en procesinrichtingen hebben hun gevolgen gehad voor de huidige datakwaliteit. Vandaar dat het niet volstaat om alleen de huidige procesinrichting en bewustzijn van management en medewerkers te verbeteren. Veelal zijn data analyses en schoningstrajecten vereist om de datakwaliteit op een acceptabel niveau te brengen.

Wij gaan ‘hands on’ aan de slag met management en medewerkers om daadwerkelijk wat aan datakwaliteit te doen. Verbetertrajecten voor datakwaliteit vergen een pragmatische aanpak maar ook veel doorzettingsvermogen. Volgens ons is een evenwichtige investering vereist in mensen, processen en ICT.  Terug naar Onze expertise