Complexe veranderingen vergen overdracht van data, werkzaamheden en mogelijk zelfs mensen & middelen. Uitdagingen hierbij zijn de continuïteit van de business en het minimaliseren van de gevolgen voor klanten. De professionals van Finalytics hebben een respectabel aantal complexe veranderingen en opmerkelijke transities geleid. Op basis van die ervaringen hebben wij het transitiehuis gedefinieerd. Dit is onze integrale veranderaanpak met vele concrete ‘best practices’. Terug naar Onze expertises