Productrationalisatie reduceert de complexiteit van het assortiment. Complexiteit ontstaat door doorontwikkeling van met name producten met lange levensduur; commerciële belangen, bedrijfsfusies en -separaties en wijzigende wet en regelgeving. Dit beperkt zich niet tot complexe financiële producten als pensioenen en hypotheken, maar ook in combinaties van producten en producten met lange beheertijd als effecten, schade en risico-verzekeringen, betaal en spaarrekeningen. Complexiteit veroorzaakt steeds hogere beheer – en onderhoudskosten door toenemende verwerkingstijden en doorlooptijden van aanpassingen.

Wij hebben ervaring in de beoordeling van productassortiment en helpen de blauwdruk voor producten, processen en ICT integraal vorm te geven in een uitvoerbare roadmap zodat reductie van complexiteit en kosten ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt.
Terug naar Onze expertise