track

Wij zijn uw partner bij complexe veranderingen die we in de onderstaande sectoren hebben doorgevoerd en geborgd:

Vandaag de dag staan hypotheekverstrekkers en service providers voor grote uitdagingen. De markt en consumentenvertrouwen tonen nog slechts de eerste tekenen van herstel, de politiek en toezichthouders roeren zich als nooit te voren. Wij helpen u op deze ontwikkelingen in te spelen en de bedreigingen om te zetten in kansen.

We hebben toonaangevende veranderingen doorgevoerd bij vooraanstaande marktpartijen. De professionals van Finalytics zijn opgegroeid in de hypotheeksector en kennen de ontwikkelingen en marktpartijen persoonlijk. Wij blinken uit in het beheerst realiseren en implementeren van complexe veranderingen in front, mid en back office processen, producten en ICT.
Veranderingen zijn doorgevoerd op het gebied van business proces outsourcing trajecten, systeem realisatie en rationalisatie; commerciƫle product migraties en rationalisaties; bijzonder en preventief beheer trajecten; en credit scoring en risk reporting.

De sector is volop in beweging en als onstuimig te kwalificeren. Pensioenuitvoerders moeten enerzijds anticiperen op die onstuimige pensioenmarkt en de eisen vanuit de fondsen, sociale partners en politiek, maar anderzijds hun kansen grijpen die er zeker zijn.
Een onrustige economie, de sociale partners en verschillende wetswijzigingen vormen het speelveld van de pensioenuitvoerder. Maar ook de fondsen zijn niet meer zo honkvast als voorheen en meer gericht dan ooit op kwaliteit van de dienstverlening van haar uitvoerder in relatie tot de kosten. Excellente processen en communicatie naar fonds en klant zijn belangrijker dan ooit. In deze situatie is het veranderend vermogen van strategisch belang om groeidoelstellingen te realiseren.

Finalytics heeft ruime ervaring met complexe projecten bij verschillende pensioenuitvoerders. We hebben een van de grootste transities in de sector geleid waarbij een bedrijfstakpensioenfonds is veranderd van pensioenuitvoerder. We hebben bovendien migraties begeleid van werkgevers en haar deelnemers vanuit liquiderende ondernemingspensioenfondsen naar het betreffende bedrijfstakpensioenfonds (op basis van werkingssfeer) en haar pensioenuitvoerder. Tevens hebben we bijgedragen aan de implementatie van de Pensioenwet en UKO/UPO communicatietrajecten. Ook in de toekomst staan we klaar bij verandertrajecten. Bijvoorbeeld als het gaat om de implementatie van het pensioenakkoord.

De bancaire sector ondergaat een levendige transitie voor wat betreft marktpartijen, wet en regelgeving en betaalproducten.

Er zijn nieuwe niche maar ook globale toetreders die bankproducten introduceren. Bovendien zijn er regelmatig fusies en separaties. Daarnaast ontstaan er steeds meer payment service providers als commerciƫle tussenschakel bij transactie verwerkende processen.

Vereisten voor het aanhouden van kapitaal zijn in wet en regelgeving hoger indien niet voldaan kan worden aan het leveren van voldoende gedetailleerde, consistente en transparantie informatie. Er moet op steeds meer kanalen als nieuwe soorten betaalterminals en mobiele betaalwijzen aangesloten worden. Daarbij is ontwikkeling en onderhoud aan Core Banking systemen met name van gevestigde orde enorm complex en kostbaar.

Wij managen implementatie van oplossingen voor transaction banking en channel management voor single en bulk betalingen voor nationale en internationale betaalstromen. Daarbij zorgen we voor een toekomst bestendige oplossingen die geborgd worden in producten, organisatie, processen en bestaande systemen.

De verzekeringsmarkt staat al geruime tijd onder zware druk, temeer door de politiek, consumentenorganisaties en toezichthouders. De premiemarges dalen. Hierdoor is er sterke focus op procesefficiency en datakwaliteit en vindt er sterke rationalisatie van producten en organisatie plaats.

Daarnaast zijn verzekeringsmaatschappijen door teruggang in het aantal intermediairs zoekende hoe de klant het beste te kunnen blijven bereiken en bedienen, bijvoorbeeld door directe distributieconcepten.

Wij hebben ervaring in het aanpassen van producten, bedrijfsprocessen en systemen op wijzigingen in de markt en wet- en regelgeving, inclusief de hieruit voortvloeiende diverse communicatietrajecten richting de consument.

De Kredietcrisis stelt banken, bedrijven, overheid en toezichthouders voor bijzondere uitdagingen in de complexe wereld van kredietverstrekking. Veranderingen zijn noodzakelijk.

Wij hebben de ervaring om noodzakelijke veranderingen te identificeren en succesvol te realiseren. Onze kennis heeft een brede basis doordat we zowel voor banken als middelgrote tot grote organisaties en toezichthouders werken. We hebben ervaring in vernieuwing van productmanagement en productrationalisatie; introductie van nieuwe producten; implementatie van Basel 3; vernieuwing van de systemen, processen en organisatie; integraties en migraties; outsourcing; ketenintegratie en ketenmanagement; en ontsluiting van gegevens ten behoeve van stuurinformatie en rapportages.