Wij zijn Finalytics, gespecialiseerd in veranderingen binnen de financiële dienstverlening. Een organisatie van bijzondere professionals. Sensitief, daadkrachtig en meesters in ons vak. Ons vak is programma- en projectmanagement en senior consultancy met specifieke inhoudelijke expertises:

Het verandervermogen van uw organisatie is van strategisch belang. Het succesvol regisseren en implementeren van de verandering vereist vakmanschap. Wij zijn van mening dat onze expertise schaars is en schaars blijft. De wijze waarop wij onze expertise inzetten en overbrengen stelt u in staat om uw doelstellingen te realiseren en de veranderingen te borgen.

Finalytics biedt professionals met een unieke mentaliteit. Onze professionals hebben een bewezen track record en zijn geselecteerd door de professionals van Finalytics.

Onze professionals managen en borgen uw veranderingen. Ieder van ons heeft een unieke combinatie van sensitiviteit, daadkracht, vakmanschap en een actief kennisnetwerk binnen uw branche.

Wij bieden meer dan projectmanagement bij complexe veranderingen. Wij blinken uit in het beheerst realiseren, implementeren en borgen van gewenste veranderingen.

Onze professionals zijn werkzaam als programma-, projectmanager of senior consultant. Door ons rijke verleden zijn we multi-inzetbaar en kunnen waar nodig de rollen combineren.
Elke professional heeft zijn eigen specialiteiten. Wij kunnen hiermee inspelen op iedere situatie. Samen kunnen we bogen op een indrukwekkende hoeveelheid ervaringsjaren en oplossingen binnen de financiële dienstverlening.

Als programmamanager helpen we bij het doelgericht sturen op fundamentele veranderopgaven, het implementeren van strategiewijzigingen en gedragswijzigingen.

Als projectmanager regisseren wij de verandering en brengen uw team in positie. Wij zijn gedreven om het beste uit uw medewerkers te halen. Wij brengen regie op inhoud, tijd en budget volgens gestructureerde methoden. We snijden de aanpak op maat en dragen dit uit in teamvorming, communicatie, aansturing, feedback en leiderschap. We zorgen voor blijvend en gedragen resultaat door voortdurend te schakelen met alle betrokkenen en disciplines.

Als senior consultant brengen we inhoudelijke diepgang. We definiëren en detailleren proces, organisatie en ICT oplossingen door het combineren van inhoud en inventiviteit met sturing op concreetheid en operationalisering.