Jan Buijtenhuis is als ICT projectmanager gek op complexe veranderingen. Door zijn agile aanpak zorg hij voor een duidelijke fasering waarin de complexiteit ontrafeld wordt. Hij heeft ruime ervaring met het leiden van projecten op het gebied van datamigraties, aangepaste wet- en regelgeving en integratie van informatiesystemen. Met het einddoel constant op het netvlies creëert hij een transparante resultaatgerichte omgeving waarin de status en voortgang van het project voor zowel de opdrachtgever als de stakeholders continu helder is.

linkedin-button