Pieter van Driel is sinds 1991 werkzaam in hypotheken – en verzekeringsbranche (Pensioen en leven) met werkterreinen FrontOffices, MidOffices en Service Centers.
Als puzzelaar is zijn kracht het oplossen van problemen. Hij is sterk in analyse, lobbyen, mobiliseren en operationaliseren. Hij heeft zowel strategische als implementatie projecten uitgevoerd. Hij heeft ervaring op het gebied van wet en regelgeving (Pensioen en provisies), Uniform Pensioen Overzicht, management informatie, distributiemanagement, intermediaire kanalen en ketenintegratie.
De rollen die Pieter van Driel heeft vervuld zijn: programmamanagement, projectleider, consultant, analist en interim-manager.

linkedin-button