Roger van Boxtel heeft zijn werkervaring opgedaan in diverse functies binnen het ICT en Business domein. Samen met zijn achtergrond als Bestuurlijk Informatiekundige vormt dit de basis waarmee hij zich uitstekend kan bewegen op het grensvlak van organisatie, processen en informatievoorziening. Roger is pro-actief, ondernemend, open, direct en heeft een hoge mate van betrokkenheid bij zijn opdrachten. Hij wordt daarbij geboeid door het bereiken van de beoogde verandering, vanaf het idee tot en met realisatie. Bij zijn opdrachten gaat hij uit van de doelstellingen van de organisatie en een procesgerichte benadering waarbij hij oog houdt voor alle betrokken medewerkers en disciplines. Roger beweegt zich makkelijk op verschillende niveaus binnen een organisatie en beschikt over uitstekende analytische vaardigheden waardoor hij zich in korte tijd nieuwe materie goed eigen kan maken en problemen snel kan doorgronden.