Tjeerd Vrij is organisatie-adviseur, projectmanager, trainer en coach met zo’n 20 jaar ervaring in branches als finance, energie, overheid, zorg, woningcorporaties.
Sinds juni 2011 begeleidt hij als projectleider van diverse deelprojecten de migratie van de ex-Fortis klanten naar de payment-channels van ABNAMRO.
Als een rode draad door zijn loopbaan lopen twee expertises: HR en de implementatie van ICT-systemen. In zijn aanpak verenigt hij dan ook twee werelden: hard én zacht, focus op de prestaties én het proces, aandacht voor projectmanagement-methodes maar juist óók aandacht voor de mens en de onderlinge samenwerking.